Başkanlar Kurulu Toplantısı Ankara'da Yapıldı


363 | 27.07.2017
| |

Memur-Sen’in “2018-2019 Toplu Sözleşme Tekliflerini” Memur-Sen ve bağlı sendikaların Yönetim Kurulu Üyeleri ve 81 İl Temsilcisinin katılımıyla Devlet Personel Başkanlığı önünde yapılan basın açıklaması ile kamuoyuna duyuruldu.
Basın açıklaması öncesinde Kızılay Özveren sokaktan başlayan bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe Memur-Sen ve bağlı sendikaların yöneticileri ile üyeleri katıldı. Taleplerin dile getirildiği sloganların atıldığı ve dövizlerin taşındığı yürüyüşe vatandaşların ilgisi de yoğundu. 
Memur-Sen Nevşehir İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanımız Mustafa Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri de söz konusu yürüyüşte ve basın açıklamasında yerlerini aldı. 
Devlet Personel Başkanlığı önünde son bulan yürüyüşün ardından basın açıklamasına geçildi. Basın açıklamasında konuşan Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın, Kamu görevlileri açısından yeni kazanımlara, kamu görevlileri sendikacılığı açısından yeni eşiklerin aşılmasına zemin oluşturacak 4.Dönem Toplu Sözleşme’ye dair tekliflerini teslim etmek için bir araya geldiklerini ifade ederek “Türkiye’nin en büyük emek hareketi ve toplu sözleşme masasının yetkilisi Memur-Sen olarak; kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak, “Büyük Türkiye” söylemiyle uyumlu olacak tekliflerle masada olacağız” dedi. Yalçın, toplu sözleşme masasında emeğin hakkını koruyacaklarını belirterek Biz Memur-Sen olarak; Toplu sözleşmenin ana unsurunun rakamlar değil kamu hizmeti sunan insanlar olduğu yaklaşımıyla hareket ediyoruz.
Bu yönüyle, toplu sözleşme masasına maliyet, külfet ya da bütçe yükü gibi kavramlar üzerinden anlam yüklenmesini reddettik. Toplu sözleşmeyi, hem süreç hem de sonuç noktasında adalet ve hakkaniyet kavramları üzerinden temellendirdik” şeklinde konuştu. 
Bize Sunulan Teklifler, Türkiye’nin 2023 Vizyonu Noktasında Güven Vermeli
Toplu sözleşme sürecinin adil bir düzenin inşa edilmesine vesile olmasını dileyen Yalçın, “Bu çerçevede, dört işleme ve hesap makinesine ayarlı değil adil işlere, izan ve insaf akidesine dayalı bir toplu sözleşme süreci hedefliyoruz. Kamu İşvereninin ve siyasi iradenin, bütçe disiplini, mali imkanlar, cimriliğe odaklı hesaplar üzerinden şekillenmiş bir stratejiyle masaya gelmesini doğru bulmayız” ifadelerini kullandı. 
Memur-Sen olarak güçlü bir Türkiye için çalıştıklarını belirten Yalçın, “Memur-Sen olarak bizim de paydaşı olduğumuz ‘Büyük Türkiye’ iradesinin hükümlerine yansıtıldığı bir toplu sözleşme metni için masada ter akıtacağız. Kamu İşverenin de aynı hedef ve hassasiyetle, tekliflerle masaya gelmesi gerekiyor. Siyasi iradenin ve Kamu İşverenin bize sunacağı teklifler kamu görevlilerini ve bizleri gücendirmemeli, germemeli; aksine, Türkiye’nin 2023 vizyonu noktasında güven vermeli, inandırıcılığı beslemeli” diye konuştu. Siyasi İrade Gerçekçi ve Hakkaniyetli Olmalıdır 
Kamu işverenine ve siyasi iradenin de kamu görevlilerinin taleplerini dikkate alması gerektiğini ifade eden Yalçın, “Geçmiş dönem toplu sözleşme ve toplu görüşme süreçlerinde karşılaştığımız, teklif vermekten uzak duran, ısrarla teklif sunmaktan kaçınan Kamu İşvereni fotoğrafıyla bu dönem karşılaşmak istemiyoruz. Her yıl bütçe hazırlayan siyasi iradenin, kamu görevlilerinin haklarıyla ilgili olarak iki yıllık süre içerisinde teklif hazırlığı yapmaması doğru da inandırıcı da değil” diye konuştu. 
“Üç yılı kapsayan orta vadeli mali plan ve programlar hazırlayan iradenin, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını, özlük haklarını konu edinen teklif hazırlamakta yetersiz kaldığını, isteksiz olduğunu düşünmek istemiyoruz” diyen Yalçın “Memur-Sen olarak, görüşmelerin başlamasından bir hafta önce, tekliflerimizi bugün itibariyle Kamu İşverenine sunuyoruz. 1 Ağustos’taki ilk oturumda, Kamu İşvereninin de tekliflerini bize sunmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu. 
Memur-Sen olarak, toplu sözleşmeye dair genel ve değişmez hedeflerinin net olduğunu vurgulayan Yalçın, kamu görevlilerinin hakkını eksiksiz alması, beklentilerin kazanıma dönüştürülmesi, mevcut sorunlarının çözülmesini beklediklerini dile getirdi. 
“Güvenceli İstihdam” sloganları eşliğinde konuşmasını sürdüren Yalçın, “İnsan onuruna, insanca yaşamaya uygun mali ve sosyal hakları, imkânları kamu görevlilerinin kazanım hanesine eklemektir. Saygın iş anlayışına uygun çalışma şartlarını, özlük ve sosyal güvenlik haklarını kamu görevlilerine temin etmektir” ifadelerini kullandı. 
Yalçın “Bu genel bakış kapsamında 4. Dönem Toplu Sözleşme’de hedefimiz; kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarının, aylıklarının, ücretlerinin, ödeneklerinin hak ettikleri düzeyde ve adil paylaşım perspektifiyle arttırılmasıdır” diye konuştu. Toplu Sözleşmeyi Bir Uzlaşma Zemini Olarak Görüyoruz 
“Toplu Sözleşmeyi, mevcuttaki mali imkanların, sosyal yardımların, özlük haklarının arttırılması, mevcuttaki çalışma şartlarının iyileştirilmesi, hali hazırdaki demokratik ve soysal haklarının korunması/geliştirilmesi sınırlılığında görmüyoruz” diyen Yalçın, “Yeni hakların, yeni mali ve sosyal yardım imkânlarının hayata geçirilmesine, kamu görevlilerine mevcutta olmayan demokratik ve sosyal hakların verilmesine yönelik eşitler arası bir pazarlık ve uzlaşma zemini olarak da görüyoruz” dedi. 
Geçmiş dönemdeki toplu sözleşme kazanımlarını hatırlatan Yalçın, “Geçmiş dönemde imzamızın bulunduğu toplu görüşme ve toplu sözleşme metinleri, bu perspektifimizi teyit ediyor. En yakın örnek kamu görevlilerinin Cuma Namazı konusunda yaşadıkları mağduriyeti ortadan kaldıran 3. Dönem Toplu Sözleşmesi hükmüdür” diye konuştu. 
Milletin hassasiyet gösterdiği konuları, hakları kamu personel sistemine, kamu görevlilerinin hakları arasına dâhil etmek için ter akıtmayı doğal sorumluluk kabul ettiklerinin altını çizen Yalçın, bu dönemde de benzer taleplerin olacağının müjdesini verdi. Yalçın, “Bu kapsamda, “helal gıda”, “Hac farizası izni”, “dini bayram ikramiyesi” ve benzeri konu başlıklarına 4. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimiz arasında yer verdik” dedi.
“İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın” 
Memur-Sen’in 4.Dönem Toplu Sözleşme tekliflerinin mali haklara ve sosyal yardımlara ilişkin tekliflerin herkesin kabul ettiği, Kamu İşvereni’nin de aksini iddia edemeyeceği hususlar olduğunu söyleyen Yalçın, gerçeklerini sıraladı. 
4/C, taşeron ve sözleşmeli istihdam türünün kaldırılması gerektiğini söyleyen Yalçın, “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın değerinin vücut bulduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Fakat, 4/C, taşeron işçiliği, sözleşmeli istihdam gibi insanca yaşamayı, insanı yaşatmayı zorlaştıran istihdam türlerini halen uyguluyoruz. Kadrosuz değil, sorunsuz istihdamın hedeflenmesini bekliyoruz. Bu kapsamda çalışanları hem memur edelim hem de memnun edelim” ifadelerini kullandı.“Refahtan Pay İstiyoruz”
Enflasyon farkına dikkat çeken Yalçın “Hedeflenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon ne yazık ki eşit değil. Enflasyon farkı ödenmeyen yıl yok. Maaş artışını enflasyon değil toplu sözleşmenin tarafları belirlesin, kamu görevlileri gerçekten enflasyona ezdirilmesin” diye konuştu. 
Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü fakat bu büyümede katkısı olanların büyümeden pay alamadığını belirten Yalçın, “Türkiye ekonomisi büyüyor fakat kamu görevlilerinin maaş bordrolarına bu büyüme yansımıyor. Sermayeye, finans kesimine teşvik paketleri, vergi afları çıkarılıyor. Kamu görevlilerine “mali disiplin” ve “bütçe imkanları” nazları yapılıyor. Artık, kamu görevlileri ferahlamak ve bunun için de refahtan pay almak istiyor” şeklinde konuştu. 
“Gelir Vergisinde Adalet İstiyoruz” 
Gelir vergisinde adaletli davranılması gerektiğini söyleyen Yalçın, “Sosyal güvenlik açığı denilerek emeklilik yaşı yükseltildi fakat “maaş yitiği” olan emeklilerin maaşı olması gereken düzeye yükseltilmedi. Nüfus artış hızı düşüyor deniyor fakat eş-çocuk yardımı tutarları “teşvik” hükmünde bir düzeye çıkarılmıyor. Kamu görevlileri, gelir vergisinin “sadık mükellefi” ve vergi uygulamasının “kadim mağduru” konumundadır. Yılın ikinci yarısındaki maaş zammını, vergiye aktarıyoruz. ‘Artık bi zahmet, gelir vergisinde adalet’ diyoruz” ifadelerini kullandı.“Herkesin Fikrini Dikkate Aldık”
Toplu Sözleşme Taleplerini belirlerken izlenen süreci ve istişareleri de anlatan Yalçın, “Şüphesiz, üyelerimiz başta olmak üzere kamu görevlilerinin beklentileri, önerileri, talepleri en önemli verimiz. İşyeri ve ilçe temsillerinden, şubelere, sendikalarımızın genel merkezlerine bütün birimlerimizin sahadan topladıkları, kamu görevlilerinden aldıkları görüşleri esas aldık. Genel Merkezin bakışını değil herkesin katkısını, katılımını esas alan, tabandan tavana yönelen bir perspektifle tekliflerimizi belirledik” dedi.
Yalçın, ekonomik istatistiklerin dikkate alındığını belirterek “Kısa, orta ve uzun vadeli enflasyon realitesi, enflasyon hedefindeki sapmalar, büyüme-maaş karşılaştırmaları, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan, mevcut bütçenin gerçekleşme verileri, ihracat-ithalat rakamları incelendi” diye konuştu. 
Yalçın, “Döviz kuru ve faiz oranlarındaki değişimlerden, emtia fiyatlarındaki değişimlere, hem ülke hem de küresel düzleme ilişkin makro ve mikro verilerden, siyasi, diplomatik, sosyo-ekonomik gelişmelere bütün bileşenleri dikkate aldık” dedi. 
Türkiye’nin mevcut kapasitesini, potansiyelini, sermayeye dönük teşvik paketlerinin maliyetini, af uygulamalarının bütçe kalemlerine etkisini, destek uygulamalarını, istisna ve muafiyetleri masaya yatırdıklarını belirten Yalçın, “Yakın dönemde gerçekleşen kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmelerine zemin oluşturan çerçeve sözleşmeyi, 15 Temmuz ihanet kalkışmasının ve öncesindeki Türkiye’ye yönelik operasyonların etkilerini, bu türden engellemelerin milletimiz üzerinde oluşturduğu birlik ve motivasyonu realize ettik” şeklinde konuştu. 
“Bütün bunlar ışığında hazırladığımız taslağı, teşkilatımızla farklı zaman aralıklarıyla inceledik, değerlendirdik. Son olarak gerçekleştirdiğimiz Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantımızla 4. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimize, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla Kamu İşvereni’ne sunmak ve kamuoyuna deklare etmek üzere nihai şeklini verdik” diye konuşan Yalçın daha sonra Memur-Sen’in taleplerini sıraladı.
İşte toplu sözleşme masasının yetkili Konfederasyonu Memur-Sen’in 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin teklifleri: 
1) Kümülatif Olarak Maaşlara En Düşüğü Yıllık %16.60 İki Yıllık %38.52 Oranında Zam Yapılmasını İçeren Üç Alternatifli Teklifle Ve Masada Olacağız. 
1. Alternatif: Aylık, Taban Aylık ve Yan Ödeme katsayılarına
2018 yılı için: Birinci Altı Ayda %10, ikinci Altı Ayda %6 Zam
2019 yılı için: Birinci Altı Ayda %10, ikinci Altı Ayda %8 Zam
2. Alternatif:
2018 yılı için: 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere Taban Aylığa 75 TL Net zam
Aylık, Taban Aylık ve Yan Ödeme katsayılarına; Birinci Altı Ayda %7, ikinci Altı Ayda %7 zam
2019 yılı için: 1 Ocak 2019’den geçerli olmak üzere Taban Aylığa 75 TL Net zam
Aylık, Taban Aylık ve Yan Ödeme katsayılarına Birinci Altı Ayda %7, ikinci Altı Ayda %7 zam,
3. Alternatif:
2018 yılı için: 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere Ek Ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve Birinci Altı Ayda %6, ikinci Altı Ayda %6 zam,
2019 yılı için: Birinci Altı Ayda %10, ikinci Altı Ayda %8 zam,
şeklinde üç teklifimiz var. Bu tekliflerin en düşük memur maaşına etkisi şu şekilde gerçekleşecek.
Zamların Yansıma Örnekleri
*En düşük memur maaşı (Hizmetli 13/1 bekâr) 2.405 TL
1. Alternatif: 2018 Birinci Altı Ay: 2.646 TL, İkinci Altı Ay: 2.804 TL – Topl %16,60 Zam
2019 Birinci Altı Ay: 3.085 TL, İkinci Altı Ay: 3.331 TL – Topl % 18,80 Zam
2 YILLIK KÜMÜLATİF ZAM :%38,52
2. Alternatif: 2018 Birinci Altı Ay: 2.654 TL, İkinci Altı Ay: 2.839 TL – Topl % 18,06 Zam
2019 Birinci Altı Ay: 3.118 TL, İkinci Altı Ay: 3.337 TL – Topl % 17,51 Zam
2 YILLIK KÜMÜLATİF ZAM :%38,74
3. Alternatif: 2018 Birinci Altı Ay: 2.704 TL, İkinci Altı Ay: 2.886 TL – Topl % 19,18 Zam
2019 Birinci Altı Ay: 3.153 TL, İkinci Altı Ay: 3.405 TL – Topl % 18,80 Zam
2 YILLIK KÜMÜLATİF ZAM :%41,59
Bu Çerçevede; Kamu Görevlilerinin Maaşlarına, Oransal Zam(+Taban Aylık Ya Da Ek Ödeme Zammı)+Refah Payı+Enflasyon Farkı formülüyle zam yapılması teklifini masaya taşıyoruz. (Yukarıda yer verilen artış oranları sadece katsayılara ilişkin yüzdelik zam ile ek ödeme puanı ya da taban aylık tutarı kapsamındaki artışlar çerçevesinde belirlenmiş olup toplu sözleşmeye yönelik diğer tekliflerle birlikte bu oranlar daha da yükselecektir.) 
2) Enflasyon Farkının 6 Aylık Dönem Sonunda Değil Gerçekleştiği Aydan İtibaren Yansıtılmasını İstiyoruz.
3) Kamu Görevlilerine Büyüme Oranının %50’si Oranında Refah Payı Verilsin Teklifini Masaya Taşıyoruz. Kamu görevlilerinin maaşlarına, 01.01.2018’den itibaren 2017 yılda gerçekleşen büyümenin yarısı, 01.01.2019’dan itibaren 2018 yılında gerçekleşen büyümenin yarısı oranında refah payı kaynaklı ek zam yapılmasını isteyeceğiz.
4) Gelir Vergisi Oranındaki Artışa Dayalı Maaş Kaybının Telafisini İstiyoruz.
Kamu görevlilerinin %15 vergi diliminin üstünden alınan gelir vergisi tutarlarının kamu işvereni tarafından tazmin edilmesini sağlayacak formülle, vergi mağduriyetine son verecek kazanım üretmeyi hedefliyoruz.
5- Kıdem Aylığı Gösterge Rakamının 5 Katı Artırılmasını İstiyoruz.
Kıdem Aylığı Gösterge Rakamının 5 Kat Artırılarak 20’den 100’e Çıkarılmasını Masaya Taşıyacağız. Halen 2.05 TL Olan Bir Yıllık Kıdem Aylığının 10,27 TL Ye Çıkması Yanında Kıdem Aylığındaki 25 Yıl Sınırlamasının Kaldırılmasını Teklif Ediyoruz.
6- Yan Ödeme Katsayısının Ve Gösterge Rakamlarının %50 Artırımlı Uygulanmasını İstiyoruz.
Mevcuttaki yan ödeme katsayısı ile yan ödeme gösterge rakamlarının % 50 artırımlı ödenmesini teklif ediyoruz. Bu teklifle, bütün kamu görevlilerinin mevcuttaki yan ödeme tutarları (oransal zamlar hariç olmak üzere) %50 oranında artmış olacak. Örneğin öğretmen için mevcutta 24,42 TL olan yan ödeme tutarının Ocak 2018 itibarıyla 36,64 TL’ye yükselecek.
7- Toplu Sözleşme İkramiyesinin 77 TL’ den 102 TL’ye Yükseltilmesini Ve Yetkili Sendikaların Üyelerine Bir Kat Artırımlı (204 TL) Ödenmesini Teklif Ediyoruz.
8- Eş Yardımının 219 TL’den İçin 410 TL’ye, Çocuk Yardımının 102 TL’ye Yükseltilmesi Teklifini Masaya Taşıyoruz.
9- Kamu Görevlilerine İlave Doğum Yardımı Ödeneği Verilmeli Diyoruz
Kamu görevlilerine, 633 sayılı KHK’nın ek 4 üncü maddesi kapsamında ödenecek tutara ilave olarak 10.000 gösterge rakamı üzerinden 1.027-TL doğum yardımı ödeneği ödensin istiyoruz.
10- ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİNDE ARTIŞ İSTİYORUZ
Kamu görevlilerinin yararlandığı 1.951 TL ölüm yardımının 3.902 TL’ye, eş ve çocuklarının ölümü halinde ödenen 975 TL ölüm yardımının 1.951 TL’ye yükseltilmesini teklif ediyoruz. 
11- Kreş Yardımı Ödeneği’nin Hayata Geçirilmesini Ve 426 TL Olarak Ödemesini İstiyoruz.
Kamu görevlilerine 0-6 yaş arasındaki çocukları için 426 TL kreş yardımı ödenmesini, kamu kurum ve kuruluşlarında kreş ve gündüz bakımevi açılmasının özendirilmesini masaya taşıyacağız.
12- Kamu Görevlilerine 4.878 TL Tutarında Evlenme Yardımı Ödeneği Verilmesi Teklif Ediyoruz.
13- Servis Hizmetinin Bütün Merkez Teşkilatlarında Sunulmasını Ve Sunulamadığı Hallerde Ücretsiz Toplu Taşıma Kartı Ya Da Ulaşım Ücreti Ödenmesini İstiyoruz.
14- Kamu Yemekhanelerinde Ve Kamuya Yemek Hizmeti Alımlarında “Helal Gıda Sertifikası” Şartı Uygulansın, Kamu Görevlilerinin Yemek Ücretlerinde Artış Yapılmasın İstiyoruz.
15- Kamu Görevlilerine; 2018 Yılı İçin 200 TL, 2019 Yılı İçin 300 TL Nakdi Giyecek Yardımı Yapılsın. Giyecek Yardımından İstihdam Türüne Bakılmaksızın Bütün Kamu Görevlilerinin Yararlanmasını İstiyoruz.
16- Kamu Görevlilerine Ramazan Ve Kurban Bayramlarında Dini Bayram İkramiyesi Olarak 1.915 TL Ödensin Teklifini Masaya Taşıyoruz.
17- Sosyal Yardımların Aylıksız İzin Döneminde De Ödenmesini Teklif Ediyoruz
Aylıksız izne ayrılan kamu görevlilerine sosyal yardımların ödenmesine devam edilmesi teklifini masaya taşıyoruz.
18- Kılık-Kıyafete İlişkin Sınırlamaların Sona Erdirilmesini İstiyoruz.
19- Fazla Çalışma Ücretlerindeki Mevcut tutarların %100 Artırılmasını İstiyoruz.
20- Bütün Kamu Görevlilerinin Ek Ödemelerinin 5 Puan( 50 TL), Bazı Kamu Görevlilerinin Ek Ödemelerinin İlave 5-12 Puan (50tl-120tl ) Artırılmasını Teklif Ediyoruz.
21- Kamu Görevlilerinin Emekli Maaşlarında En Düşük 475 TL Ve Emekli İkramiyelerinde En Düşük 19.000 TL Artış Yapılmasını Sağlayacak Şekilde Özel Hizmet Tazminatı Yansıtma Oranlarının Artırılmasını İstiyoruz. 
22- Kamu Görevlilerinin Öğrenim Durumları İtibariyle yükselebilecekleri Derecelere Yükselmesine Engel Olan Yasal Ve İdari Düzenlemelerdeki Sınırlamaların Kaldırılmasını İstiyoruz.
23- Harcırah Kanunu Kapsamında Ödenen Gündelik Ve Arazi Tazminatı Tutarlarının Yükseltilmesini İstiyoruz.
Mevcut Durum TEKLİFİMİZ
GÜNDELİKLER
Bütçe Kanununa göre ek gösterge, derece ve kademe itibariyle farklı olmak kaydıyla en az 34,18 – en fazla 45,92 2018 yılı için: 55 TL – 95 TL
2019 yılı için: 60 TL – 105 TL 
ARAZİ TAZMİNATI
Derece ve kademe itibariyle
en az 13,35 – en fazla 13,88 2018 yılı için 22 TL
2019 yılı için 25 TL
Arazi Üzerinde Çalışanlara 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi kapsamında ödenen tazminat (6245 S.K 50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel)
24- Sözleşmeli Ve Geçici Personel Statüsündeki Kamu Görevlilerinin Memur Kadrosuna Geçirilmesi Ve Kadrolu İstihdam Edilmeli Noktasındaki Israrımızı Teklif Olarak Masaya Taşıyoruz.
25. Kamu Görevlilerine Görev Süreleri Boyunca Bir Defa Kullanılmak Üzere “Hac İzni” Verilmesini İstiyoruz. 
Tekliflerimiz genel hatlarıyla bu şekilde. Fakat, toplu sözleşme tekliflerimizin bütünü incelendiğinde görülecektir ki mali ve sosyal haklar ile sosyal yardımlar noktasında bir çok farklı konuya toplu sözleşme tekliflerimiz arasında yer verilmiştir. Bu yönüyle, aylıklara ilişki katsayılar üzerinden, ek ödeme ve taban aylığı üzerinden yapılacak artışlara ilave olarak; diğer mali haklar ile sosyal yardımlar ve bu tekliflerimiz arasında yer verdiğimiz yeni mali ve sosyal haklar bir arada değerlendirildiğinde tekliflerin başında yer verdiğimiz maaş tutarları ve zam oranları daha da artacaktır.
Bu vesileyle önümüzdeki hafta başlayacak olan 4. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin kamu görevlilerimize, kamu görevlileri sendikacılığına, ülkemize ve bütün milletimize hayırlı olmasını, hayırlar ve kazanımlar getirmesini temenni ediyorum.

 

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top