DEMOKRASİ ŞÖLENİMİZ BAŞLIYOR.


371 | 03.09.2018
| |

   

Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şubesi olarak, 3 Eylül 2018 tarihi itibariyle 4. Olağan Kongre sürecimizi başlatıyoruz.

 

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

NEVŞEHİR ŞUBESİ

OLAĞAN GENEL KURUL SÜRECİNE İLİŞKİN

İLAN

 

Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Yönetim Kurulu’nun seçim sürecine ve takvimine ilişkin 9.8.2018 tarihli ve 405 sayılı kararı gereğince, Şube Yönetim Kurulu’nun 24/08/2018 tarihli ve 5 sayılı kararıyla;

1. Eğitimciler Birliği Sendikası Seçim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi çerçevesinde şubemiz olağan genel kurulu delege seçimlerinde sandık bölgelerinin (alfabetik sıraya göre sandık bölgelerine dâhil işyerlerinin) ve delege dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

MERKEZ İlçesi (delege sayısı 74);

1 No.lu Sandık Bölgesi delege sayısı 18

2 No.lu Sandık Bölgesi delege sayısı 18

3 No.lu Sandık Bölgesi delege sayısı 19

4 No.lu Sandık Bölgesi delege sayısı 19

 

ACIGÖL İlçesi (Delege Sayısı 11)

AVANOS İlçesi (Delege Sayısı 11)

DERİNKUYU İlçesi (Delege Sayısı 10)

GÜLŞEHİR İlçesi (Delege Sayısı 10)

HACIBEKTAŞ İlçesi (Delege Sayısı 3)

KOZAKLI İlçesi (Delege Sayısı 7)

ÜRGÜP İlçesi (Delege Sayısı13)

HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTE Temsilciliği. (Delege Sayısı 8)

KYK (Delege Sayısı 3)

 

2. Sandık bölgeleri (sandık bölgelerine dâhil işyerleri ile sandık bölgelerine düşen delege sayılarını içerir) listelerinin (şube web sayfasında ve şube hizmet binasında 3 – 9 Eylül 2018 tarihleri arasında duyurulmasına; buna ilişkin itirazların 10 – 14 Eylül 2018 tarihleri arasında itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,

3. Delege adaylığı başvurularının 17 – 23 Eylül 2018 tarihleri arasında, “Camicedit Mahallesi Lale Cad Lale İşhanı Kat:1 /2 Nevşehir Merkez adresindeki Eğitimciler Birliği Sendikası Nevşehir şubesine veya delege adayının oy kullanacağı seçim sandığının bulunduğu ilgili İlçe temsilciliğine yapılmasına,

4. Delege aday listelerinin 24 Eylül – 2 Ekim 2018 tarihleri arasında şube web sayfasında ve şube hizmet binasında duyurulmasına; aynı süre içinde söz konusu listelere karşı itirazların, itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,

5. Seçmen (üye) listelerinin 3 – 9 Eylül 2018 tarihleri arasında şube hizmet binasında duyurulmasına; buna ilişkin itirazların 10 – 14 Eylül 2018 tarihleri arasında itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,

6. Temsilcilik ve delege seçimlerini yürütecek sandık kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimlerden üç gün önce belirlenerek şube hizmet binasında duyurulmasına,

7.Delege seçimi yapılacak adresler

MERKEZ ilçesi delege seçimlerinin 07 Ekim 2018 tarihinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Nevşehir Merkez Mihriban Emin Günel Ortaokulunda gerçekleştirilmesine,

ACIGÖL ilçesi ilçe temsilcilik seçimleri ile delege seçimlerinin 06 Ekim 2018 tarihinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Acıgöl M. Zeki Hanoğlu İlkokulunda gerçekleştirilmesine,

AVANOS ilçesi ilçe temsilcilik seçimleri ile delege seçimlerinin 06 Ekim 2018 tarihinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Avanos Kızılırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilmesine,

DERİNKUYU ilçesi ilçe temsilcilik seçimleri ile delege seçimlerinin 06 Ekim 2018 tarihinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Derinkuyu 15 Temmuz Şehitleri İlkokulunda gerçekleştirilmesine,

GÜLŞEHİR ilçesi ilçe temsilcilik seçimleri ile delege seçimlerinin 06 Ekim 2018 tarihinde 09:00 – 15:00 saatleri arasında Gülşehir Alparslan Ortaokulunda gerçekleştirilmesine,

HACIBEKTAŞ ilçesi ilçe temsilcilik seçimleri ile delege seçimlerinin 06 Ekim 2018 tarihinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Hacıbektaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilmesine,

KOZALKLI ilçesi ilçe temsilcilik seçimleri ile delege seçimlerinin 06 Ekim 2018 tarihinde 13:00 – 17:00 saatleri arasında Kozaklı Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda gerçekleştirilmesine,

ÜRGÜP  ilçesi ilçe temsilcilik seçimleri ile delege seçimlerinin 06 Ekim 2018 tarihinde 13:00 – 17:00 saatleri arasında Ürgüp Hanife Memiş Aksoy İlkokulunda gerçekleştirilmesine,

HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ temsilcilik seçimleri ile delege seçimlerinin 06 Ekim 2018 tarihinde 12:00 – 17:00 saatleri arasında Nevşehir Eğitim Bir Sen sendika(Camicedit Mahallesi Lale Cad Lale İşhanı Kat:1 /2 Nevşehir Merkez) binamızda gerçekleştirilmesine,

KYK temsilcilik seçimleri ile delege seçimlerinin 06 Ekim 2018 tarihinde 12:00 – 17:00 saatleri arasında Nevşehir Eğitim Bir Sen sendika Camicedit Mahallesi Lale Cad Lale İşhanı Kat:1 /2 Nevşehir Merkez () binamızda gerçekleştirilmesine,

 

 

8. Temsilcilik ve delege seçim sonuçlarının (delege listesinin) şube web sayfasında ve şube hizmet binasında 14 – 16 Ekim 2018 tarihleri arasında duyurulmasına; buna ilişkin itirazların askı süresini takip eden üç gün içinde itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,

9. Şube genel kurulunun 18 Kasım 2018 tarihinde,  bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilmesine,

10. Şube genel kurul ilanının ve gündeminin 15 Ekim 2018 tarihinde şube web sayfasında ve şube hizmet binasında üç gün süreyle ilanına,

karar verilmiş olup ilanen duyurulur.

 

Seçmen (üye) listeleri ise Camicedit Mahallesi Lale Cad Lale İşhanı Kat:1 /2 Nevşehir Merkez adresindeki şube hizmet binasında 3 – 9 Eylül 2018 tarihleri 10.00-20.00 saatleri arasında incelenebilir.

Sandık bölgeleri bölgeye dahil işyerlerinin isimleri ve delege sayılarına Nevşehir Eğitim Bir Sen internet sitesinden  manşet haberler kısmında detaylı bilgilere ulaşılabilir.

                 Delege Seçimleri Sandık İşyeri Listesi

NEVŞEHİR1 MERKEZ 

SANDIK 1

/ebs_files/files/EBS%20SE%C3%87%C4%B0M-20180903110505.pdf

 

NEVŞEHİR1 MERKEZ 

SANDIK 2

/ebs_files/files/EBS%20SE%C3%87%C4%B0M-20180903110945(1).pdf

 

NEVŞEHİR1 MERKEZ 

SANDIK 3

/ebs_files/files/EBS%20SE%C3%87%C4%B0M-20180903111703.pdf

 

NEVŞEHİR1 MERKEZ 

SANDIK 4

/ebs_files/files/EBS%20SE%C3%87%C4%B0M-20180903112024.pdf

 

NEVŞEHİR1 ACIGÖL 

SANDIK 1

 /ebs_files/files/EBS%20SE%C3%87%C4%B0M-20180903112328.pdf

 

NEVŞEHİR1 AVANOS 

SANDIK  1

/ebs_files/files/EBS%20SE%C3%87%C4%B0M-20180903112601.pdf

 

NEVŞEHİR1 DERİNKUYU 

SANDIK 1

/ebs_files/files/secim_cikti_word3.pdf

 

NEVSEHİR1 GÜLŞEHİR 

SANDIK 1

/ebs_files/files/secim_cikti_word3(1).pdf

 

NEVŞEHİR1 HACIBEKTAŞ 

SANDIK 1

/ebs_files/files/secim_cikti_word3(2).pdf

 

NEVŞEHİR1 KOZAKLI 

SANDIK 1

/ebs_files/files/secim_cikti_word3(3).pdf

 

NEVŞEHİR1 ÜRGÜP 

SANDIK 1

/ebs_files/files/secim_cikti_word3(4).pdf

 

                       NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

                                                   SANDIK 1

                             /ebs_files/files/secim_cikti_word3(5).pdf

 

                             KYK NEVŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                 SANDIK 1

                          /ebs_files/files/secim_cikti_word3(6).pdf

 

 

                                İŞYERİ TEMSİLCİSİ SEÇİM TUTANAĞI

       /ebs_files/files/i%C5%9F%20yeri%20tem_%20formu1(1).pdf

 

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top