2019 TOPLU SÖZLEŞME MASASINDAKİ TALEPLERİMİZ


490 | 29.04.2019
| |

1- Gelir Vergisinde Oran %15’de sabitlenmeli

2- Kamu görevlilerine, emeklilerde olduğu gibi Dini Bayram İkramiyesi verilmeli.
3- Kamu görevlileri il içi veya il dışı hastalık ve tedavilerinde refakatçi oldukları süre izinden sayılmalı.
4- Emekliye ayrılan kamu görevlileri, Aile Yardımı Ödeneği almaya devam etmeli
5- Kamu personel sisteminde sıkıntı olan performans, rotasyon gibi uygulamalara son verilmeli.
6- Kamuya personel alım sisteminde karşılaşılan sorunların da artık giderilmesi
7- Kamu görevlilerinin bütçeden aldığı pay artmalı, Enflasyon farkı 6 aylık dönemlerde değil, Eşel Mobil sistemine göre verilmeli.
8- Sözleşmeli istihdam konusunda Kamuda tek istihdam şekli kadrolu olmalı; sözleşmeli istihdam son bulmalı diyoruz. Sözleşmeli istihdam kaldırılıncaya kadar; Mevcut bütün sözleşmeliler arasındaki izin, sosyal hak ve tazminatlar eşitlenmeli.
9- 4688 Sayılı Toplu Sözleşme Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyumlu hale getirilmeli. Hem masa, hem de yasa daha adil bir toplu pazarlık düzeneğine kavuşmalı.
10- Fiili Hizmet Zammının Kapsamı Genişlemeli
11- KİT’lerde de sicil uygulamasına son verilmeli; bir defaya mahsus olmak üzere başarı ücreti oranı olan %8 temel ücrete eklenmeli.
12- KİT’lerde fazla çalışma ücreti ödenmesinde 30 saat sınırlaması kaldırılmalı, fazla çalışmaya karşılık; ücret veya izin kullanılmasına imkan sağlanmalı. 
13- 3600 ek gösterge, tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmeli; kadro ve derece sınırlamaları kaldırılmalı.
14- Bayramlarda görev yapan personele fazla mesai verilmeli; fazla mesai ücretleri günün şartlarına göre belirlenmeli.
15- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının tüm kurumlarda açılması gerekli
16- Harcırahlar, günün şartlarına göre yenilenmeli, harcırah ve gündelik gibi haklar bütçe kanunuyla değil toplu sözleşme hükümleriyle belirlenmeli.
17- İzinler iş günü esasına göre verilmeli.
18- Mazerete dayalı tayin talepleri öncelikli olarak değerlendirilmeli
19- Devlet memurlarının siyaset ve grev hakları tanınmalı
20-Yüksek lisans mezunu memurlara iki kademe verilmesi. Görevde yükselmede öncelik tanınması.
Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top