Şube Başkan Yardımcısı
İskender Seyfettin ÇINAR
Teşkilatlanmadan Sorumlu

.

Servet BOZKURT
Mevzuat ve Toplu sözleşmeden Sorumlu

.

Fatma AYGÜN
Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu

.

Mustafa ÇİFTCİ
Mali İşlerden Sorumlu

.

Yavuz Selim YILDIRIM
Basın ve İletişimden Sorumlu

.

Top