Nevşehir 1 Şubesi

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI NEVŞEHİR 1 NOLU ŞUBE 5. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
NEVŞEHİR 1 NOLU ŞUBE
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
 
Eğitimciler Birliği Sendikası Nevşehir 1 Nolu Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu, 30.10.2022 tarihinde Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür Merkezinde aşağıdaki gündemle 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. 
                                                                                    Eğitimciler Birliği Sendikası 
                                                                          Nevşehir 1 No’lu  Şubesi Yönetim Kurulu A.
                                                                                               Mustafa ÇİFTCİ
                                                                                                Şube Başkanı
 
 
           GÜNDEM:
 
1. Açılış 
2. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
3. Divanın oluşması
4. Divanın gündemi okuması
5. Protokol konuşmaları
6. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması 
7. Denetleme Kurulu raporunun okunması 
8. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası
9. Zorunlu organların ve üst kurul delegelerinin seçimi
10. Dilek ve temenniler
11. Kapanış